echotoon

annetpoland echotone banner

 

Voor Echotone de inrichting van de echopartijkruimte in Groningen, uitgevoerd in 2013 samen met grib.